Bakan Ağbal işsizlik oranıyla alakalı konuştu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Tasarı ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine 2016 senesi Merkezi Yönetim Bütçe Yasa Tasarısı’nın sunumunu yaptı. Konuşmasına dünya ekonomisindeki gelişmelerden söz ederek başlayan Ağbal, kriz öncesi küresel ekonominin yüzde 5.1 büyüdüğünü hatırlatarak, 2013-2015 yılları arasında vasati yüzde 3.5 büyüdüğünü söyledi. Ağbal, “2015 seneninde da kriz sonrası dönemdeki en düşük büyüme kaydedilmiştir. 2014 seneninde yüzde 3.4 büyüyen küresel ekonominin, 2015 seneninde yavaşlayarak yüzde 3.1 büyümesi beklenmektedir. 2016 seneninde ise küresel ekonominin yüzde 3.4 büyüyeceği öngörülmektedir. Gelişmiş ülkelerde büyüme ivme kazanmakla birlikte kriz öncesi seviyelerini yakalayamamıştır. 2003-2007 döneminde yüzde 2.8 büyüyen gelişmiş ülkeler 2011-2015, 2015 büyüme tahmini de dahil vasati yüzde 1.6 büyümüştür. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ekonomisi büyüme açısından gelişmiş ekonomilerden pozitif istikamette ayrışmıştır. FED’in kriz sonrası Ekim 2014 dönemine kadar uyumlarını miktarsal genişleme, büyümeyi ve işgücü piyasasını canlandırmıştır. IMF 2014 seneninde yüzde 2.4 büyüyen AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ekonomisinin 2015’te 2.5, 2016’da ise yüzde 2.6 büyüyeceğini öngörmektedir” ifadelerini kullandı.

“Gelecek dönemde küresel ekonomiyi etkileyebilecek ehemmiyetli riskleri şu şekilde sıralayabiliriz: FED’in para politikası, Çin’deki büyümesinin yavaşlaması, jeopolitik gerginliklerin devam etmesi, Avro bölgesinde yavaş toparlanma, gelişmekte olan ülkelerde düşük büyüme, emtia ihracatçısı ülkelerde talebin daralması ve aşırı borçlanmanın küresel büyümenin Çin’de mani teşkil etmesi” diyen Ağbal Türkiye ekonomisi ile alakalı bilgi vererek, Türkiye’nin büyümesinin istikrarlı biçimde devam ettiğini belirtti. Ağbal, “2015 yılının üçüncü çeyreğinde bir evvelki seneye göre yüzde 4, mevsimsellikten arındırılmış bit evvelki verilere göre yüzde 1.3 büyümüştür. 2015 yılının ilk dokuz ayında büyümenin 4.1 puanının iç talepten, bunun 2.9 puanı özel tüketimden, 0.5 puanı kamu harcamalarından, 0.8 puanımızda harcamalardan kaynaklanırsın net ihracat 0.7’lik negatif katkı ile büyümeyi aşağı çekmiştir. Başka sanayi olmak üzere satın alma yöneticileri endeksi, kapasite kullanım oranı ve güven endeksleri gibi son çeyreğe ait göstergeler de büyümenin hızlanarak artacağına işaret etmektedir. Bu çerçevede 2015 senesi için büyüme tahminimizi Orta Vadeli Program’da yüzde 4 olarak öngörüyoruz. Bu oran gelişmekte olan ülkeler için öngörülen yüzde 4 ile aynı düzeyde, gelişmekte olan Avrupa için öngörülen yüzde 3.7’nin, Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkeler için öngörülen yüzde 1.7’nin ve Latin Amerika için öngörülen yüzde eksi 0.3’ün üzerindedir” dedi.

Enflasyonun 2015 seneninde tahminlerin üzerinde yüzde 8.8 olarak gerçekleştiğini kaydeden Ağbal, “Buna gıda fiyatlarının yüzde 11’lere varan artış, TL’nin değer kaybı ve hizmet fiyatlarındaki katılıklar tesirli olmuştur. Enflasyon sepetinin yüzde 25’ini oluşturan gıda ücretleri senelik enflasyona 2.64 puan katkı yapmıştır. Enerji, gıda, içkili ve içkisiz içecekler, tütün ürünleri ve altın hariç çekirdek enflasyonun 2015 yılının ikinci yarısında tüketici fiyat enflasyonun üzerinde seyretmiş ve sene nihayetinde yüzde 9.5 olarak gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu.

İşgücü piyasasına ait olarak Ağbal şunları kaydetti: “Küresel ekonomide özellikle gelişmiş ülkelerde işgücü piyasasında meseleler devam ederken, Türkiye’de kriz senesi olan 2009 seneninde dahi azalmamıştır. 2007 seneninde 20.2 milyon kişi olan istihdamımızın 2015 seneninde 26,7 milyon kişiye yükselmesini bekliyoruz. Avro bölgesi hala kriz öncesi seviyeyi yakalayamamışken Türkiye’de istihdam 2007 seneye göre yüzde 33 oranında artmıştır. Bunun yanısıra son senelerde işgücüne katılım oranları da artmaktadır. 2015 senesi Ekim ayında işgücüne katılım oranı yüzde 51.6 alarak gerçekleşmiştir. İşgücüne katılım oranlarındaki artışta kadınların işgücüne katılım da ehemmiyetli bir rol oynamıştır. Yeni serinin tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana kadınların işgücüne katılımı 8.5 puan yükselmiştir. 2014 seneninde yüzde 9,9 olan işsizlik oranı 2015 senesi Ekim ayında yüzde 10,5 olarak gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 senelerinde işsizlik oranı 10,2’ye düşeceğini tahmin ediyoruz.”

 “2016 YILINDA BÜTÇE AÇIĞININ GSYH’YE ORANININ YÜZDE 1.3, FAİZ DIŞI FAZLANIN İSE YÜZDE 1.2 OLMASINI HEDEFLİYORUZ” 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 senesi Merkezi Yönetim Bütçesi verilerini açıklayarak, “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüklüğü 2 trilyon 207 milyar lira, reel GSYH büyüme oranı yüzde 4.5, deflatör yüzde 7.6, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) sene sonu yüzde 7.5, ihracat 155.5 milyar dolar; ithalat 210.7 milyar dolar” dedi.
Maliye Bakanı Ağbal, Tasarı ve Bütçe Komisyonu’nda Genel Bütçe ile alakalı olarak milletvekillerine sunum yaptı. Ağbal, Türkiye’nin 2002 seneninde dış borcunun gayri safi milli hasılaya brüt oranının yüzde 56.2 olduğunu belirterek, “2005 seneninde yüzde 35,5’e gerilemiş ancak küresel kriz sonrası dönemde tekrar artarak 2015 senesi üçüncü çeyreği itibariyle yüzde 54.7’ye yükselmiştir. Kamu sektörünün dış borcu, mali dengelerin iyileşmesi hasebiyle 2002 yılındaki yüzde 28’lik seviyesinden 2015 senesi üçüncü çeyreği itibariyle yüzde 15.5’e gerilemiştir” ifadelerini kullandı.

Ağbal, şunları kaydetti: “2015 seneninde Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri 506 milyar lira, faiz hariç bütçe giderleri 453 milyar lira, Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri 483,4 milyar lira, genel bütçe vergi gelirleri 407,5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, 2015 seneninde Merkezi Yönetim Bütçe Açığı 22,6 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 2016-2018 dönemi Orta Vadeli Programda 2015 yılsonu bütçe açığı tahmini 24,5 milyar lira idi. 2015 seneninde ait bu netice bütçe açığının sene sonu gerçekleşme tahminine göre 2 milyar lira düşük gerçekleştiğini göstermektedir.”

2016 bütçesi ile alakalı bilgi veren Ağbal, “2016-2018 döneminde maliye politikamız, ekonomik istikrarın desteklenmesine, büyüme potansiyelinin yukarıya çekilmesine, yurtiçi tasarrufların arttırılarak cari açığın kontrol altına tutulmasına ve fiyat istikrarına yardımcı olacak şekilde uygulanacaktır. 2016 senesi Merkezi Yönetim Bütçesini hazırlarken baz aldığımız makroekonomik veriler şu şekildedir: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GSYH) büyüklüğü 2 trilyon 207 milyar lira, reel GSYH büyüme oranı yüzde 4.5, deflatör yüzde 7.6, TÜFE sene sonu yüzde 7.5, ihracat 155.5 milyar dolar; ithalat 210.7 milyar dolar. 2016 senesi bütçemizde, bütçe giderleri 570.5 milyar lira, faiz hariç bütçe giderleri 514.5 milyar lira, bütçe gelirleri 540.8 milyar lira, vergi gelirleri 459.2 milyar lira, bütçe açığı 29.7 milyar lira, faiz dışı fazla 26.3 milyar lira olarak öngörülmüştür. Buna göre 2016 seneninde bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 1.3, faiz dışı fazlanın ise yüzde 1.2 olmasını hedefliyoruz” dedi.

Bir önceki yazımız olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli’den çarpıcı açıklamalar başlıklı makalemizde açıklamalar, başdanışmanı ve çarpıcı hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a Reply